UKS SP 149 korzysta z grantu w programie

Uchwały Zarządu

 

Uchwała z dnia 24.04.2017 w przedmiocie planowania przychodów i kosztów oraz organizacji i nadzoru nad imprezami klubowymi.

 

 1. Zarząd Klubu UKS SP 149 ustala, iż do celów planowania przychodów i kosztów w każdym roku kalendarzowym wprowadza podział na 3 okresy działania:
  • Pierwszy okres działania od stycznia do kwietnia – 1OD,
  • Drugi okres działania od maja do sierpnia – 2OD,
  • Trzeci okres działania od września do grudnia – 3OD.
 2. W każdym okresie działania Zarząd UKS SP 149 wprowadza obowiązywanie preliminarza zbiorczego zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 3. Preliminarz zbiorczy będzie uchwalany przez Zarząd w drodze osobnej uchwały dla każdego okresu działania.
 4. Zarząd ustala, że w imieniu Klubu mogą być ponoszone wydatki, które znajdą się w zatwierdzonym preliminarzu zbiorczym.
 5. Wydatki nieumieszczone w preliminarzu zbiorczym mogą być poniesione tylko za zgodą Zarządu wyrażoną w drodze uchwały.
 6. Do planowania udziału Klubu w imprezach klubowych Zarząd wprowadza obowiązywanie preliminarza imprez klubowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 7. Do planowania, nadzoru oraz finalnego rozliczenia Zarząd będzie ustalał osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie imprezy klubowej.
 8. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie imprezy klubowej mogą być:
  1. Członkowie Zarządu
  2. Trenerzy
  3. Osoby Trzecie po podpisaniu umowy z Zarządem
 9. Zarząd obliguje osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie imprezy klubowej do przestrzegania Statutu Klubu i rozporządzeń Zarządu, dotyczących udziału zawodników Klubu w imprezach klubowych.

 

 

 

Uchwała w przedmiocie refundacji kosztów udziału w Zimowych MP oraz nagród za uzyskane wyniki sportowe podjęta 28 lutego 2017 r.

 1. Zarząd Klubu UKS 149 ustala, iż refundacja kosztów uczestnictwa w zawodach rangi Mistrzostw Polski jest uzależniona od uzyskanego wyniku sportowego i przedstawia się następująco:
 2. zawodnik uzyskuje prawo do zwrotu 100 % poniesionych kosztów za zajęcie miejsc I-III w przynajmniej jednym starcie
 3. zawodnik uzyskuje prawo do zwrotu 50 % poniesionych kosztów za każdy udział w finale A ,
 4. zawodnik uzyskuje prawo do zwrotu 20 % poniesionych kosztów za każdy udział w finale B.
 5. zawodnicy, którzy nie spełnili kryteriów opisanych w punktach a, b nie są uprawnieni do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

Łączny zwrot nie może przekroczyć 100 % poniesionych kosztów

Ustala się następujące nagrody za zdobycie miejsc I-III w zawodach rangi Mistrzostw Polski:

Kategoria wiekowa 14 lat:

 • za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 120 zł
 • za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł
 • za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 80 zł

Kategoria wiekowa 15 lat:

 • za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 150 zł
 • za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 120 zł
 • za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł

Kategoria wiekowa 16 lat:

 • za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 180 zł
 • za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 150 zł
 • za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 120 zł

Niniejsza uchwała dotyczy następujących zawodów:

 • Indywidualnych MP – 14-latków w Lublinie w terminie 3-5.03.2107 roku
 • Indywidualnych MP – 15 –latków w Ostrowcu w terminie 3-5.03.2017 roku
 • Indywidualnych MP – 16 – latków w Gliwicach w terminie 10-12.03.2017 roku
 
 
 
 
 
Uchwała w przedmiocie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich od 01.01.2017 r. podjęta 28 listopada 2016 r.
 
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 28.11.2016 składka członkowska od 01.01.2017 wynosi 80 zł miesięcznie. Składkę należy opłacać przez 10 miesięcy (z pominięciem lipca i sierpnia) do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu:

53 1050 1461 1000 0022 6996 3969 w ING Banku Śląskim.

W przypadku rodzin posiadających dwoje i więcej dzieci od 01.01.2017 obowiązują następujące zasady. Pierwsze dziecko – opłata wynosi 100% składki miesięcznej, drugie dziecko opłata wynosi – 50% składki miesięcznej, trzecie i kolejne dzieci – składka jest zerowa. Przykładowa opłata miesięczna dla rodziny posiadającej troje dzieci w Klubie od 01.01.2017 wynosi 120 zł miesięcznie.

Osoby zalegające ze składkami prosimy o uregulowanie zaległych należności.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress